3%252525D7%25252595%252525D7%252525A8%252525D7%25252595%252525D7%252525932_edited_edited_edited_edit

"THREE STARS ABOVE THE SEA"

​סוג יצירה: ספרי צבע על גבי נייר דופלקס מצופה

גודל יצירה: "ענק" 70 ס"מ * 100 ס"מ / "גדול" 70

ס"מ * 50 ס"מ

מחיר גודל "ענק": 350 ש"ח
מחיר גודל "גדול": 250 ש"ח

*להתייעצות/ רכישה יש ליצור קשר בתחתית העמוד*

​*כל היצירות הן מעשה ידיו של האומן ליאור מליחי*

*היצירה מקורית וחתומה על ידי האומן*

*האומן יוצר עבור כל לקוח את היצירה מחדש*

*הדמיון ליצירה בתמונה הינו כ 90 אחוזים*

*היצירה מגיעה ללא מסגור*

Get in Touch